دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • اطلاع رسانی

ترمیم بافت نیکان
دانش بنیان صمصام شید
بازسازان بافت سخت کارین
پندار آوران راه سلامت (پارس)
فناوران طب نوین دایان
ایده باران طب پویا
شعاع تدبیــر دید نوین
نانو فناوری کیان گستر

هسته فناور معاونت غذا و دارو
کنترل آلودگی هوا
توسن تجارت آسیا
فناوری زادان زیست سلامت
آواژن پویش
فناوری سلامت پایا ژن
پیام نصر آریا
فناوریار پژوهش

زیست آزمای پزشکی
ویرا طب جراح
آزما فن پروران
سلامت همراه ایرانیان (سها)
تریتا پایش سلامت
رادمان تجهیز درمان پارس
آواژن پویش
پاد نهاد طبیعت

طب پژوهان رازی
بینا طب پویا
گستره فناوری های نوین آساره
img_yw_news
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹

رویداد آنلاین آشنایی با مرکز رشد و نوآوری (ویژه دانشکده مدیریت)

رویداد آنلاین آشنایی با مرکز رشد و نوآوری (ویژه دانشکده مدیریت) در تاریخ چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار خواهد شد.   ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹

رویداد آنلاین فناوری های دوران پسا کرونا

رویداد آنلاین فناوری های دوران پسا کرونا در تاریخ چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار خواهد شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹

رویداد آنلاین آشنایی با مرکز رشد و نوآوری (ویژه دانشکده پزشکی)

رویداد آنلاین آشنایی با مرکز رشد و نوآوری (ویژه دانشکده پزشکی) در تاریخ یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار خواهد شد.   ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

نخستین رویداد ملی ایده‌بازار تجهیزات پزشکی

ایده‌بازار امیرکبیر نخستین رویداد ملی ایده‌بازار تجهیزات پزشکی را با شعار “فناوری سلامت، اقتصاد دانش‌ بیان و توسعه سلامت ملی” در آذر‌ماه سال جاری برگزار خواهد کرد. این رویداد با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی ایران و بخش خصوصی برگزار خواهد شد. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

نخستین رویداد ملی ایده‌بازار سلامت دیجیتال

ایده‌بازار امیرکبیر نخستین رویداد ملی ایده‌بازار سلامت دیجیتال را با شعار “فناوری سلامت، اقتصاد دانش‌ بیان و توسعه سلامت ملی” دردی‌ماه سال جاری برگزار خواهد کرد. این رویداد با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی ایران و بخش خصوصی برگزار خواهد شد. ..

ادامه...
آموزش مجازی و دوره های آنلاین دفتر توسعه فناوری سلامت
صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران
صندوق نوآوری و شکوفایی