دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • اطلاع رسانی

ترمیم بافت نیکان
دانش بنیان صمصام شید
بازسازان بافت سخت کارین
پندار آوران راه سلامت (پارس)
فناوران طب نوین دایان
ایده باران طب پویا
شعاع تدبیــر دید نوین
نانو فناوری کیان گستر

هسته فناور معاونت غذا و دارو
کنترل آلودگی هوا
توسن تجارت آسیا
فناوری زادان زیست سلامت
آواژن پویش
فناوری سلامت پایا ژن
پیام نصر آریا
فناوریار پژوهش

زیست آزمای پزشکی
ویرا طب جراح
آزما فن پروران
سلامت همراه ایرانیان (سها)
تریتا پایش سلامت
رادمان تجهیز درمان پارس
آواژن پویش
پاد نهاد طبیعت

طب پژوهان رازی
بینا طب پویا
گستره فناوری های نوین آساره

شرکت تعاونی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/27 | 
تعریف
 
به موجب ماده ی۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱ %سرمایه ی آن به وسیله ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه ی شرکت های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند. تبصره: در مواردی که دستگاه های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج باز پرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. مطابق مادهی ۲۶ همان قانون: «تعاونی های تولیدی، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می نمایند» و به موجب ماده ی ۲۷» :تعاونی های توزیع، عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمتها تأمین می نمایند». تبصره ی ماده ی ۲۸ : «تعاونی های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند».

مدارک جهت ثبت شرکت تعاونی
 1. صورت جلسه ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیرهی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت
 2. اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
 3. درخواست کتبی ثبت
 4. طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
 5. رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه ی سرمایه
 6. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۲ مادهی ۳۲ )
 7. موافقتنامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه ( تبصرهی مادهی ۵۱)
 8. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه ( بند ۲۸ مادهی ۶۶ و بند ۴ مادهی ۵۱)
 • اولین هیأت مدیره ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.
 • لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه ی تأمین یا تعهد شده از طرف اعضا در مرحله ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایه ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل میگردد که حداقل یک سوم سرمایه ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشدهی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (مادهی ۲۱)CAPTCHA
دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر