پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷

حضور مرکز رشد ونوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در دومین نمایشگاه صنعت بومی زیستی

 حضور مرکز رشد ونوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در دومین نمایشگاه صنعت بومی زیستی ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷

ساخت نمونه ی اولیه ی ساعت هوشمند هسته فناور AIMI در هکتون ملی سلامت سال 96

هسته فناور AIMI که در هکتون ملی سلامت سال 96 موفق به کسب مقام دوم گردیده است، اکنون موفق به ساخت نمونه اولیه محصول خود شده است. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

دعوت مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایرانبه نمایشگاه صنعت بومی زیستی

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه  ..

ادامه...

زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه